หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมนักศึกษา > ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (Online)​ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทางเพจ กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (Online)​ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทางเพจ กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
8 ก.ค. 64 - 31 ธ.ค. 68

          ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (Online)ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทางเพจ กองการศึกษา วิทยาเขตนครปฐม