หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > มินิมาราธอน “สวนสุนันทา” SSRURUN ครั้งที่ 4
มินิมาราธอน “สวนสุนันทา” SSRURUN ครั้งที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-03-26 15:15:23

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก พลโท ชิษณุพงศ์รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสมทบทุนการศึกษา สนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาและมีอนาคตที่สดใส ร่วมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งบรรยากาศการวิ่งทั้งระยะ 5 กิโลเมตร และ 10.5 กิโลเมตร เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก