หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 09:53:34

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ประจำปี 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ร่วมด้วยบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ประจำปี 2567

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้พรแก่บุคลากรในพิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีไทย ณ บริเวณหน้าลานหอพระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา