หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานกองกลาง วิทยาเขตนครปฐม "รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส"
ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานกองกลาง วิทยาเขตนครปฐม "รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 11:50:24

ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานกองกลาง วิทยาเขตนครปฐม "รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส" 

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 5/2567 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร กองกลาง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดกิจกรรม Big Cleaning day กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม              

2. รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

3. รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

4. รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายธุรกิจโรงแรม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

5. รายงานผลการดำเนินงานฝ่ายอาคารและสถานที่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2567

6. ทบทวนภาระงาน / กรอบอัตรากำลัง กองกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

 โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ "Paperless" เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรวัสดุสิ้นเปลือง ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งมี นายสุทธา เถื่อนเกิดพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม