หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 29 เมษายน พ.ศ 2567 เวลา 16.00 น.
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ 2567 เวลา 16.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 11:58:45

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ 2567 เวลา 16.00 น.

ผศ.ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นประธาน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา