หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คหกรรมปังไม่ไหว จบไปแล้วกับนิทรรศการ "Exhibition showing food & beverages of internship students"
คหกรรมปังไม่ไหว จบไปแล้วกับนิทรรศการ "Exhibition showing food & beverages of internship students"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 10:13:29

คหกรรมปังไม่ไหว จบไปแล้วกับนิทรรศการ "Exhibition showing food & beverages of internship students" ที่งานนี้รวบรวมของอร่อยทั้งคาวและหวานมาให้ได้ชิมกันแบบจัดเต็ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมงาน "Exhibition showing food & beverages of internship students" ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในงานเป็นการจัดแสดงอาหารไทย อาหารนานาชาติ เบเกอรี่ และโชว์สาธิตการแกะสลักผัก ผลไม้ เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษา

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมอาหารฝีมือของนักศึกษาในครั้งนี้ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา