หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถานที่ดีดีต้องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
สถานที่ดีดีต้องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 13:48:17

สถานที่ดีดีต้องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

  • ล่าสุดกับกองถ่ายทำละครจากช่อง MONO ได้เข้ามาดูสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม
  • โดยงานนี้ได้รับการแนะนำสถานที่จากนายสุทธา เถื่อนเกิดพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมด้วยบุคลากรฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม และบุคลากรจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ได้พาเดินชมและแนะนำรายละเอียดของสถานที่ให้แก่ตัวแทนจากกองถ่ายดังกล่าว