หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พลิกโฉมการทำงานรูปแบบใหม่ ไม่จำกัดพื้นที่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน "Development Transformation with Paperless"
พลิกโฉมการทำงานรูปแบบใหม่ ไม่จำกัดพื้นที่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน "Development Transformation with Paperless"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 13:57:25

พลิกโฉมการทำงานรูปแบบใหม่ ไม่จำกัดพื้นที่ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน "Development Transformation with Paperless"

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 4/2567 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร กองกลาง

โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ "Paperless" เพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรวัสดุสิ้นเปลือง ช่วยประหยัดพลังงาน โดยมี นายสุทธา เถื่อนเกิดพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม