หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขา/แขนงวิชา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขา/แขนงวิชา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-06-04 16:47:25

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าสาขา/แขนงวิชา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ประจำปีการศึกษา 2567