หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ร่วมด้วยนางสาวนฤมล ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจโรงแรม , นางสาวปิยะรัตน์ เศวตะดุล หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และ นางสาวศศิวิมล มณีวงศ์ รักษาการหัวห
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ร่วมด้วยนางสาวนฤมล ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจโรงแรม , นางสาวปิยะรัตน์ เศวตะดุล หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ และ นางสาวศศิวิมล มณีวงศ์ รักษาการหัวห

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-06-12 08:55:13

 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ร่วมด้วยนางสาว

นฤมล ศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจโรงแรม, นางสาวปิยะรัตน์ เศวตะดุล หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและรายได้  และ นางสาวศศิวิมล มณีวงศ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ซุน เหลย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการรองรับนักศึกษาจีน ที่คาดว่าจะเข้ามาศึกษาต่อภายใน วิทยาเขตนครปฐมในอนาคต