หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-06-12 09:09:48

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง

ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง

ตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทย นอกจากนี้ ยังเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพหุพัสตราภรณ์ ความหลากหลายแห่งแพรพรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนิทรรศการการแสดงและสาธิตศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจักสานด้วยไม้ไผ่ โดยศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โรงยิม ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยให้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยพระองค์พระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และเสด็จไปพระราชทานแนวทางแก่สมาชิกกลุ่ม OTOP และศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งตรวจติดตามความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่ม แต่ละจังหวัดเป็นรายภาค ซึ่งในวันนี้เป็นการเสด็จทรงงานเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการน้อมนำพระดำริสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนภาคกลาง โดยทรงให้คำแนะนำแก่ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่ดีเพิ่มมากขึ้น อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนชาวไทย