หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ความสะอาดของสถานที่ เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้
ความสะอาดของสถานที่ เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-06-12 09:24:00

ความสะอาดของสถานที่ เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้

นายสุทธา เถื่อนเกิดพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกลาง มอบหมายให้นางสาวศศิวิมล มณีวงษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ ดูแลในเรื่องการทำความสะอาดกระจกบริเวณโดยรอบอาคารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 นั่นเพราะความสะอาดของสถานที่ คือสิ่งที่เราเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษา คณาจารย์ หรือผู้ที่เข้ามาเยือนภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี เหมาะสม และน่าอยู่