หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมกันรณรงค์สวมใส่ชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย
ร่วมกันรณรงค์สวมใส่ชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-06-12 10:10:06

ร่วมกันรณรงค์สวมใส่ชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สวมใส่ชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรได้แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันหันมาสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส