หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-06-12 10:16:43

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ส่งเสริมคุณธรรมนำชีวิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของการทำงานในสังคมยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากพระอิทธิยาวัธย์ สุวีรวราวุฒิ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆนักศึกษา

โดยนอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของธรรมะแล้ว ยังสอดแทรกความสนุกและสาระเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้น้องๆทุกคนสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขได้ในทุกๆวัน ณ อาคารเรียนรวมอเนกและศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม