หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > The Diplomat Splash 2024 สืบสานประเพณีสงกรานต์
The Diplomat Splash 2024 สืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 10:29:31

The Diplomat Splash 2024 สืบสานประเพณีสงกรานต์

มีสาธิตทำขนมไทย “แป้งสิบ” และ “ขนมสัมปันนี” การจัดเลี้ยง บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มโดยนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก วิทยาลัยอุตสาหกรรมและบริการ โดยมีนักศึกษาจากแขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดูแลในส่วนงานต้อนรับ

กิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล การรดน้ำทูตอาวุโส และการละเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี โดยมีคณะทูต ครอบครัว และผู้แทนกว่า 40 ประเทศเข้าร่วมงาน

ได้ความรู้ อิ่มความรัก เย็นฉ่ำ ชื่นใจ ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย...