หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
กิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 10:32:44

กิจกรรมรดน้ำดำหัวเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

นำโดย นายสุทธา เถื่อนเกิดพันธุ์ รักษาราชการแทนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม

เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และเป็นการร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของเทศกาลวันสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป