หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 10:34:57

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

นายสุทธา เถื่อนเกิดพันธุ์ รักษาราชการแแทนรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายอาคารและสถานที่ ให้การต้อนรับรศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ซึ่งได้มาดูสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

เพื่อเตรียมความพร้อมใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมดีดีเพื่อนักศึกษาในเร็วๆนี้