หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เริ่มเลยไม่ต้องรอ กับการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนา วิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน เพื่อสืบสานให้คงอยู่ต่อไป
เริ่มเลยไม่ต้องรอ กับการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนา วิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน เพื่อสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 11:36:00

เริ่มเลยไม่ต้องรอ กับการเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนา วิถีชีวิตแบบพื้นบ้าน เพื่อสืบสานให้คงอยู่ต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ร่วมด้วยนายสุทธา เถื่อนเกิดพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกลาง และนางสาวศศิวิมล มณีวงษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่ ร่วมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำร่องโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกดำนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บนพื้นที่นาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันงดงามของบรรพบุรุษที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งการลงแขกดำนายังก่อให้เกิดความรักและสามัคคีในกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงสถานที่ดังกล่าวยังก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาชีพเกษตรกรรมที่มีประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ให้ได้เข้ามาศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย