หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา > ตรวจสอบรายชื่อ การลงทะเบียนรับหน่วยกิจกรรม การเข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาเนื่องในวันพระราชทานนาม " ราชภัฏ "
ตรวจสอบรายชื่อ การลงทะเบียนรับหน่วยกิจกรรม การเข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาเนื่องในวันพระราชทานนาม " ราชภัฏ "

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-04-17 13:15:44

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ การลงทะเบียนรับหน่วยกิจกรรม การเข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาเนื่องในวันพระราชทานนาม " ราชภัฏ " และเสริมสร้างวิศวกรสังคมเพื่อจิตสาธารณะและพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๓ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตามลำดับหมายเลขที่ลงทะเบียน  นักศึกษาท่านใดลงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อ ให้ติดต่อ ฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ชั้น 1 ด้วยตัวเอง และให้นำหลักฐานมาแสดงเพื่อขอรับหน่วยกิจกรรม เช่นบัตรกิจกรรม,รูปถ่ายตัวเองในการเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันพุธที่ 21 ก.พ.67 เวลา 16.00 น.     

Click -> Link