หน้าหลัก > ข่าว > เกี่ยวกับนักศึกษา > เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-04-16 11:53:03

เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี          
ก่อนการปรับเกณฑ์มาตราฐานภาษาอังกฤษใหม่  ตามแนวทางของกระทรวง อว. (ผู้ที่อบรมรอบนี้ยังสามารถใช้เกณฑ์เดิมในการยื่นสำเร็จการศึกษาได้) นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการอบรม ได้ดังนี้
1. อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet (ลิงก์การเข้าห้องอบรมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)      
2. อบรมในรูปแบบ Onsite ณ ห้อง 3148 อาคาร 31 ชั้น 4 สถาบันภาษา มหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 13  มีนาคม 2567            
ได้ที่ลิงก์ https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining