หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จุดเช็คอินใหม่ต้องมา !! ทุ่งดอกทานตะวันแลนด์มาร์คแห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เร็วๆนี้
จุดเช็คอินใหม่ต้องมา !! ทุ่งดอกทานตะวันแลนด์มาร์คแห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เร็วๆนี้

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2024-05-15 10:41:57

จุดเช็คอินใหม่ต้องมา !!  ทุ่งดอกทานตะวันแลนด์มาร์คแห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เร็วๆนี้

นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม ร่วมด้วยนายสุทธา เถื่อนเกิดพันธุ์ ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง ร่วมปลูกต้นดอกทานตะวันเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีทัศนียภาพอันสวยงามเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม