หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อนาคตออกแบบได้ที่ "วิทยาเขตนครปฐม"
อนาคตออกแบบได้ที่ "วิทยาเขตนครปฐม"วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว ...
2024-07-15 09:42:25
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/256
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2567วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ...
2024-07-15 09:40:13
วิทยาเขตนครปฐม ร่วมปลูกต้นไม้ในวันนี้ เพื่อพื้นที่สีเขียวในอนาคต
”วิทยาเขตนครปฐม ร่วมปลูกต้นไม้ในวันนี้ เพื่อพื้นที่สีเขียวในอนาคต“วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม ...
2024-07-15 09:37:38
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ CLS Freshy Build a Relationship ประจำปีการศึกษา 2567
CLS FRESHY มาในธีม 4 ภาค แบบม่วนคักๆ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ...
2024-07-15 09:34:48
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2วันพฤหัสบ ...
2024-07-15 09:30:15
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดในกิจกรรม Stamp Your Future with CHM Academic Fair 2025
วิทยาเขตนครปฐมมาเยือนแล้วเมืองแม่กลองวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรา ...
2024-07-15 09:25:46
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม จัดกิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ 2
กิจกรรม Big cleaning day ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตน ...
2024-07-15 09:23:33
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดวันอังคารที่ 25 ...
2024-07-15 09:20:19
ข่าวย้อนหลัง